بیمه مرکزی فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای را در فضای شیشه‌ای قرار خواهد داد

بیمه مرکزی فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای را در فضای شیشه‌ای قرار خواهد داد

رئیس کل بیمه مرکزی، ایجاد شرکت‌های بیمه اتکایی را به معنی ورود کمتر دولت دانست و اظهار کرد: بیمه‌های اتکایی باید فعال‌تر شوند و شرکت‌های خصوصی به این بخش وارد شوند تا اتکایی از بازار دولت باید به بخش خصوصی…

 مقاوم سازی ساختمان‌های تهران در برابر زلزله با بیمه تضمین كیفیت ساخت (بخش دوم)

مقاوم سازی ساختمان‌های تهران در برابر زلزله با بیمه تضمین كیفیت ساخت (بخش دوم)

همانگونه كه قبلاً در قسمت اول یادآور شدیم علت اصلی وحشت از زلزله عدم مقاومت ساختمان‌های شهر در مقابل پدیده زلزله و خسارات جانی و مالی ناشی از تخریب و انهدام ساختمان‌ها می‌باشد كه آنهم به تبع عدم رعایت الگوی…

 مقاوم سازی ساختمان‌های تهران در برابر زلزله با بیمه تضمین كیفیت ساخت (بخش اول)

مقاوم سازی ساختمان‌های تهران در برابر زلزله با بیمه تضمین كیفیت ساخت (بخش اول)

شاید كمتر کسی باشد که از احتمال وقوع زلزله در شهر تهران و پیامدهای آن با خبر نبوده و به فكر و اندیشه شناسائی راهكار مقابله با آن نپرداخته باشد. با اندكی تعمق در وسعت جغرافیائی و تراكم جمعیت شهر…