کارگزاری رسمی بیمه نفت و انرژی

ثبت نام بیمه اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور

شماره های پشتیبانی

09912701934 – 02161061125

 نرخ و شرایط طرح های چهارگانه بیمه درمان تکمیلی اعضا سازمان نظام دامپزشکی کشور 
 شرح تعهدات بیمه گرحداکثر تعهد سالانه
 طرح برنزیطرح نقره ایطرح طلایی
نفرنفرنفر
1جبران هزینه های بستری جراحی و جبران هزینه های بستری جهت درمان بیماریهای روان پریشی ( اعصاب و روان)، داروهای بیماری های خاص و MS،در بیمارستان یا مراکز جراحی محدود DAY Care1,000,000,0002,000,000,000بدون سقف
2جبران هزینه جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی ، دوربینی ، آستیگمات یامجموع قدر مطلق نقص بینایی هرچشم 3 دیوپتری یا بیشتر باشد. ( برای دو چشم )20,000,00080,000,000100,000,000
3جبران هزینه های آمبولانس و سایر فوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا انتقال بیمار بستری شده به سایر مراکز تشخیصی – درمانی طبق دستور پزشک معالج ( داخل شهری )2,500,0002,500,0007,000,000
4جبران هزینه های آمبولانس و سایر فوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا انتقال بیمار بستری شده به سایر مراکز تشخیصی – درمانی طبق دستور پزشک معالج ( بین شهری  )5,000,0005,000,00015,000,000
5جبران هزینه های شیمی درمانی (داروهای خوراکی و تزریقی)، رادیو تراپی ، اعمال جراحی مرتبط با سرطان ، قلب ، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع ، دیسک و ستون فقرات ، گامانایف ، پیوند ریه ، پیوند کبد ، پیوند کلیه ، پیوند مغز استخوان و آنژیو پلاستی عروق کرونر و عروق داخلی مغز (با احتساب بند1 )1,000,000,0002,000,000,000بدون سقف 
6 جبران هزینه های پاراکینیکی (1) شامل انواع رادیو گرافی ، آنژیو گرافی عروق محیطی ، آنژیو گرافی چشم ، سونو گرافی ، ماموئ گرافی و انواع اسکن ، ام آرآی ، پزشکی هسته ای ( شامل اسکن هسته ای و درمان رادیو ایزوتوپ ) ، دانسیتومتری، کایروپراتیک، جبران هزینه های فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، هزینه تشخیص بیماری و ناهنجاری های جنین،آمینوسنتز200,000,000400,000,000بدون سقف
7جبران هزینه های پاراکلینیکی (2) شامل انواع آندوسکوپی و کولونوسکوپی ، خدمات تشخیصی قلبی و عروقی شامل انواع ،EECP ، الکترو کاردیو گرافی و ، انواع هولتر مانیتورینگ ، تست ورزش ، آنالیز پیس میکر خدمات تشخیص الکترو میلو گرافی و ، ( PFT اسپیرومتری و ) تیلت تست ، خدمات تشخیص تنفسی شامل ( اسپیرومتری delco , pft )خدمات تشخیص یورودینامیک ( نوار( EEG ) الکترو انسفالوگرافی ، ( NCV EMG ) هدایت عصبی مثانه ) ، خدمات تشخیصی و پرتو پزشکی چشم مانند اپتومتری ، پریمتری ، بیومتری ، فوندوسکوپی، پنتاکم ،پاکیمتری،  شنوایی سنجی ( انواع ادیومتری ) ، پاکیمتری، تست بادی باکس و متاکولین
8جبران هزینه های اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی و در رفتگی ، گچ گیری ، ختنه ، بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیزیون لیپوم ، بیوپسی ، تخلیه کیست و لیزر درمانی ( به استثناء زیبایی )، تست پاپ اسمیر، انتروپیون( برگشتگی پلک به داخل )، برداشتن زگیل، میخچه، شست شوی گوش، تزریق بین مفاصل 
9جبران هزینه انواع خدمات آزمایشهای تشخیصی پزشکی شامل پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی ( به استثناء چکاپ ) تست های آلرژیک 
10 جبران هزینه های درمان ناباروری و نازایی شامل اعمال جراحی مرتبطIUI،  ZIFIT،GIFT میکرو اینجکشن و IVF 0100,000,000150,000,000
11دندان جبران هزینه های سرپایی یا بستری مربوط به کلیه خدمات دندانپزشکی و جراحی لثه ( به استثناء اعمال زیبایی )10,000,00025,000,00060,000,000
12جبران هزینه مربوط به خرید عینک طبی یا لنز تماسی طبی با تجویز چشم پزشک  ویا اپتومتریست5,000,00010,000,00020,000,000
13جبران هزینه های مربوط به خرید سمعک 5,000,00010,000,00025,000,000
14حداکثر تعهدات گروه هزینه های ویزیت و دارو ( براساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفا مازاد بر سهم بیمه گر اول ) داروهای گیاهی و خارجی ، ویزیت روانشناس با مدرک دکتری تخصصی PHD  و خدمات اورژانسی در موراد غیر بستری 10,000,00020,000,000بدون سقف
15جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین50,000,000100,000,000150,000,000
16جبران هزینه تهیه اعضای طبیعی بدن500,000,0002,000,000,0002,000,000,000
17جبران هزینه تهیه اوروتز که بلافاصله  بعد از عمل جراحی به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر برای هرنفر تا مبلغ 20,000,00040,000,00050,000,000