منشور اخلاقی

کارگزاری رسمی بیمه اطلس نفت و انرژی

منشور اخلاقی

ما کارکنان کارگزاری رسمی بیمه اطلس نفت و انرژی ضمن اجرای دقیق اصل مشتری‌مداری و رویکرد مشتری محوری در تمامی ابعاد شغلی موارد ذیل را سرلوحه کار خویش قرار داده و خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانیم:

پایبندی به مقررات و تعهدات

 • احترام و توصيه به رعايت قانون و مقررات و عدم ‌تلاش برای بی‌ اثر كردن آنها
 • برخورد با همكاران و واسطه‌هايی كه از طرق غير اخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاريابی می‌پردازند
 • عدم ‌چشم‌پوشی نسبت به تخلف ديگران و همكاري برای كاستن هرگونه فساد
 • پايبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشكار باشد چه پنهان
 • پیگیری پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است
 • رعايت و حمايت از رقابت آزاد و عادلانه و پيروزی از اصول بيمه‌گری، به‌ويژه در تعيين نرخ و شرايط

عدالت و انصاف

 • تعیین دستمزد همكاران به‌صورت منصفانه و پرداخت كارمزد نمایندگان و كارگزاران طبق ضوابط
 • رفتار منصفانه با مشتریان و طرف‌های تجاری در همه جوانب
 • پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیرصادقانه
 • اخذ نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا

شفافیت و صداقت

 • صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارش‌های فریب دهنده، پنهان‌کاری و حذف هدفمند برخی از اطلاعات
 • خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع‌رسانی
 • انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالی و ویژگی‌های حرفه‌ای خود به صورت واقعی
 • اطلاع‌رسانی به موقع به بیمه‌گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات موثر در ادای تعهدات
 • توجیه كامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت‌های دریافت خسارت
 • برقراری روابط شفاف با مشتری به‌گونه‌ای كه امكان هیچ نوع سوء‌استفاده نباشد

حفظ كرامت انسانی

 • خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش از حد برنامه‌های سرگرمی و تفریحی برای طرف‌های تجاری
 • انتخاب همكارانی كه به اصول اخلاق حرفه‌ای متعهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشا و پرداخت‌های غیرموجه مبرا می‌باشند
 • محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان؛ همكاران و رقبا

رعایت حقوق اجتماعی

 • احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن
 • احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتریان
 • سلوك و عدم‌كینه‌توزی با منتقدانی كه سخن از نقض قانون و مقررات می‌گویند و عملكردها را نقد می‌كنند
 • مقابله با پولشویی و هر گونه‌ فعالیت دیگری كه پشتیبان بزه‌های سازمان‌یافته باشد
 • پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار
 • همكاری با سازمان‌های مردم نهاد (NGO) و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی كه سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می‌‌شود
 • پذیرش شكایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز
 • احترام به حقوق مالكیت مادی و معنوی رقیبان