بیمه اتومبیل

کارگزاری رسمی بیمه اطلس نفت و انرژی

بیمه اتومبیل

در بسیاری از حوزه‌های قضایی، بیمه خودرو یا هر وسیله نقلیه موتوری، قبل از استفاده در جاده‌های عمومی، اجباری است، همچنین در اغلب مناطق، بیمه‌های اتومبیل و راننده آن، مرتبط بهم بوده و با هم صادر می‌گردد، گرچه در قوانین مناطق مختلف، تا حد زیادی متفاوت است. از انواع بیمه های اتومبیل می‌توان موارد زیر را نام برد:

1) بیمه‌ بدنه‌ اتومبیل

وسایل نقلیه، علاوه بر مستهلک شدن در معرض خطرات و حوادث فیزیکی غیر قابل پیش‌بینی قرار دارند که این خطرات ممکن است هزینه‌های سنگینی را برای مالکان خودرو ایجاد کند. بیمه بدنه اتومبیل این نوع هزینه‌ها را جبران می کند. از محل این بیمه‌نامه می‌توان خسارت وارد به وسیله نقلیه را که ناشی ازحادثه (کلی و جزئی)، سقوط یا واژگون شدن خودرو، حریق و سرقت کلی خودرو باشد جبران نمود .همچنین خطرات اضافی نیز با پرداخت حق‌بیمه مربوطه به صورت تکمیلی تحت پوشش قرار می‌گیرند که عبارتند از: سرقت جزئی قطعات و لوازم، شکست شیشه، سیل، زلزله، آتشفشان، هزینه ایاب و ذهاب بیمه‌گذار در ایام تعمیر وسیله نقلیه، اثرات ناشی از پاشیده شدن مواد شیمیایی و اسیدی و نوسانات قیمت مورد بیمه.

2) بیمه شخص ثالث

در این نوع بیمه، خسارت ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث (اعم از بدنی یا مالی) تحت پوشش قرار می‌گیرد. منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزیی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه از قبیل تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع بیمه و یا خسارت‌های ناشی از محمولات وسایل نقلیه موضوع بیمه به اشخاص ثالث، می‌باشد. منظور از خسارت‌های مالی، زیان‌هایی می‌‌باشد که به سبب حوادث وسایل نقلیه دچار زیان‌های بدنی شود. حداقل پوشش بیمه در بخش خسارت بدنی، معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل 2.5 درصد تعهدات بدنی است. بیمه‌گذاران می‌توانند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل مذکور، بیمه مازاد خریداری نمایند.

بیمه اتومبیل
بیمه اتومبیل
بیمه اتومبیل

برخی از مشتریان