بیمه های اشخاص

کارگزاری رسمی بیمه اطلس نفت و انرژی

بیمه اشخاص

این شاخه از بیمه‌های بازرگانی بخش عمده‌ای از رشته‌های بیمه‌ای را در بر می‌گیرد که موضوع آنها بر اساس میزان خطرات و زیان‌های وارده بر جان و سلامتی انسان است که به عنوان بزرگترین و با ارزشترین دارایی هر شخص به حساب می‌آید. بیمه اشخاص انواع مختلفی دارد که از آن‌جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

برخی از مشتریان