بیمه های اموال

کارگزاری رسمی بیمه اطلس نفت و انرژی

بیمه اموال

هر انسانی با توجه به شغل و موقعیت خود، می‌تواند دارای مال و اموال و دارایی‌های مختلفی باشد. منزل، محل کار، پول و سرمایه در گردش در صادرات و واردات، انواع وسایل نقلیه و مواردی مشابه می‌توانند جزو دارایی‌های هرکس باشند. با توجه به اینکه خطرات مختلفی ممکن است دارایی‌ها و اموال هرکس را تهدید کند، بیمه اموال یکی از ضروریات زندگی هرکس محسوب می‌شود. در اینجا قصد داریم بیمه اموال را به‌طور کامل معرفی کنیم و به معرفی هریک از زیرشاخه‌های آن بپردازیم.

برخی از مشتریان