بیمه باربری

کارگزاری رسمی بیمه اطلس نفت و انرژی

بیمه باربری

بیمه باربری و حمل و نقل کالا (زمینی، دریایی و هوایی) بیمه‌ایی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار، متعهد می‌شود در صورتی که در جریان حمل کالا از نقطه‌ای (مبداء حمل کالا) به نقطه دیگر (مقصد حمل کالا)، در اثر وقوع خطرات موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه حق‌بیمه از بیمه‌گذار هزینه حق‌بیمه از بیمه‌گذارهایی در رابطه با این خطرات متحمل شود، خسارت وارد را جبران نماید. به طور کلی بیمه حق‌بیمه از بیمه‌گذارهای باربری به سه بخش بیمه های باربری زمینی،هوایی و دریایی تقسیم می‌شود.

1) بیمه باربری کالاهای وارداتی

بیمه‌های حمل و نقل وارداتی‌ بیمه‌هایی می‌باشند که مبداً کشور خارجی و مقصد ایران باشد. بیمه‌های حمل و نقل وارداتی‌، صادراتی و ترانزیت براساس مبدأ و مقصد آنها متمایز می‌شوند وکلیه واردکنندگان کالا به این بیمه نامه نیاز دارند.

2) بیمه باربری کالاهای صادراتی

این بیمه کالاهایی که توسط صادرکنندگان جهت ارسال به بازارهای جهانی به خارج از کشور می‌فرستند را مورد پوشش قرار می‌دهد و در واقع می‌توان گفت بیمه باربری صادراتی به نوعی از بیمه گفته می‌شود که مبدا آن ایران و مقصد آن کشورهای خارجی است. بیمه‌های باربری صادراتی، وارداتی و ترانزیت براساس کشور مبدا و مقصد آن تمایز پیدا می‌کنند.

3) بیمه باربری کالاهای داخل کشور

بیمه‌نامه‌های حمل و نقل ساده داخلی‌ به منظور بیمه کردن کالاهایی که داخل کشور حمل می‌شوند مورد استفاده قرار می‌گیرند. پوشش‌‌های این نوع بیمه‌‌نامه برخلاف بیمه‌نامه‌های خارجی (وارداتی، صادراتی و ترانزیت) محدود می‌باشد و کلیه حمل کنندگان کالا در داخل کشور به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه باربری
بیمه باربری
بیمه باربری

برخی از مشتریان