بیمه هوایی

کارگزاری رسمی بیمه اطلس نفت و انرژی

بیمه هوایی

بیمه‌های هوایی خطراتی را که متوجه هواپیما‌ها و هلیکوپترها، آشیانه‌ها، خلبانان و شرکت‌های تامین کننده آذوقه می‌باشند تحت پوشش قرار می‌دهد.

انواع بیمه هوایی

از انواع بیمه‌نامه‌های هوایی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- پوشش بدنه و قطعات یدکی

2- بیمه فرانشیز بدنه

3- بیمه‌نامه جنگ بدنه

4- مسئولیت عمومی

5- جنگ مسئولیت

6- مسئولیت فرودگاه‌ها

7- فقدان گواهی پرواز

8- مسئولیت شرکت‌های خدمات فرودگاهی

9- هلیکوپتر (مسئولیت عمومی)

بیمه هوایی
بیمه هوایی
بیمه هوایی

برخی از مشتریان