اخبار بيمه ای

آغاز بیمه درمان تکمیلی کارکنان سازمان نظام دامپزشکی کشور

آغاز بیمه درمان تکمیلی کارکنان سازمان نظام دامپزشکی کشور

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی و عمر وحوادث کارکنان محترم

تعرفه هزینه ارزیابی 1401 خسارت بیمه شخص ثالث

تعرفه هزینه ارزیابی 1401 خسارت بیمه شخص ثالث

اجرای تبصره ماده (39) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده

جناب آقای دکتر محمدمهدی عسگری سرپرست پژوهشکده بیمه شد

جناب آقای دکتر محمدمهدی عسگری سرپرست پژوهشکده بیمه شد

با اعطای حکم از جانب رئیس هیات امنای پژوهشکده بیمه،

بیمه های تحت پوشش

کارگزاری رسمی بیمه نفت و انرژی

درباره ما

مجله بیمه

بیمه بهتر برای همه

مشاوره رایگان امور بیمه

یا

تماس تلفنی با کارشناس

021-88173100

شرکت های بیمه