بیمه درمان

کارگزاری رسمی بیمه اطلس نفت و انرژی

بیمه درمان

در این گروه بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود که کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌شدگان‌ که ‌براساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ می‌باشد را جبران نماید. از انواع بیمه‌های درمان می‌توان موارد زیر را نام برد:

1) بیمه درمان گروهی تمام درمان

در این نوع بیمه‌نامه، پرداخت هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمالی و سایر پوشش‌های اضافی درمانی طبق شرایط بیمه‌نامه تعهد می‌شود. بیمه‌شدگان شامل کارکنان شاغل در سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد تحت تکفل آنان شامل همسر، فرزندان و والدین می‌باشند که با معرفی بیمه‌گذار تحت پوشش قرار گرفته و می‌توانند از مزایای این بیمه نامه استفاده نمایند.

2) بیمه درمان انفرادی

بیمه تكمیلی انفرادی با توجه به طرح انتخابی و تعهدات آن برای جبران هزینه‌های بستری بیمارستان، پاراكیلنیك، آزمایشگاه، لیزر چشم، ویزیت و دارو، زایمان و هزینه‌های داندانپزشكی و… می‌باشد. در هر كدام از مواردی كه نامبرده شد سقف تعهدات قید می‌شود و با وجود آن حق بیمه تعیین می‌گردد.  معمولا روال در بیمه‌های درمان انفرادی برای حق بیمه و هزینه درمان تكمیلی انفرادی علاوه بر تعهدات انتخاب شده به سن افرادی كه تحت پوشش قرار می‌گیرند تفاوت می‌نماید. برخی شركت‌های ارائه دهنده بیمه درمان تكمیلی انفرادی شرط داشتن بیمه‌گر اول تامین اجتماعی را دارند و برخی دیگر خیر.

3) بیمه درمان مسافرت به خارج از کشور

بیمه‌نامه مسافرت به خارج از کشور اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و اعتبار آن در خارج از کشور می‌باشد. کلیه خدمات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد فی‌مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین‌المللی شرکت کمک‌رسان آکسا و یا مفری تضمین و ارائه می‌گردد. همچنین خسارت‌های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می‌باشد.

4) بیمه درمان مسافران خارجی به داخل کشور

بر اساس این بیمه تمامی اتباع خارجی و ساکنین خارج ازکشور که قصد مسافرت به ایران را دارند با ابتیاع این بیمه، تحت پوشش قرار گرفته و از مزایای آن استفاده خواهند نمود.

بیمه درمان
بیمه درمان
بیمه درمان

برخی از مشتریان