بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

کارگزاری رسمی بیمه اطلس نفت و انرژی

بیمه مسئولیت

بیمه‌گر متعهد می‌شود که خسارات جانی یا مالی وارد به مصرف‌کنندگان و اشخاص ثالث که ناشی از عدم ایمنی و یا عیب و نقص کالای تولید و عرضه شده توسط بیمه‌گذار است را جبران نماید. این بیمه‌نامه هرگز جایگزین گارانتی یا ضمانت‌نامه کالا نمی‌گردد و به عبارتی خسارت وارد به خود کالا تحت پوشش نمی‌باشد. ازجمله بیمه نامه های مسئولیت تولید کنندگان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1) بیمه مسئولیت ناشی از تولید (کپسول اطفا حریق)

عبارت است از مسئوليت مدنی بيمه‌گذار در مقابل استفاده کنندگان از محصولات تولیدی بیمه‌گذار (کپسول‌های اطفاء حریق) در ارتباط خسارات مالی و جانی وارد به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، که در نتیجه عدم کارآیی کپسول‌های به فروش رفته و یا شارژ شده، حادث گردد.

2) بیمه مسئولیت ناشی از تولید (گارانتی عایق‌های رطوبتی)

به منظور پوشش خسارت‌های ناشی از عدم عملکرد صحیح عایق‌های رطوبتی (گارانتی عایق‌های رطوبتی) صادر می‌شود.

3) بیمه مسئولیت ناشی از تولید (تولیدکنندگان)

موضوع بیمه مسئولیت ناشی از تولید (تولید کنندگان)، شامل بیمه کیفیت محصول و خسارت وارده ناشی از استفاده محصول که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به‌وقوع پیوسته باشد، بنا به درخواست بیمه‌گزار می‌باشد.

برخی از مشتریان