قوانین بیمه بازنگری می شوند /جزئیات وثیقه گذاری بیمه برای وام

قوانین بیمه بازنگری می شوند /جزئیات وثیقه گذاری بیمه برای وام

به گزارش خبرنگار مهر رئیس کل بیمه مرکزی در یک نشست خبری با اشاره به تخلفات صورت گرفته توسط برخی از بیمه‌ها گفت: هیچ پافشاری بر خلاف و کارهای غیرقانونی نداریم و کاملاً بر قانون هستیم. وی ادامه داد: اگر دستگاه ناظر…