راهبرد صنعت بیمه ایران برای مقابله با پاندمی کرونا

راهبرد صنعت بیمه ایران برای مقابله با پاندمی کرونا

مهمترین راهبرد شرکت های بیمه در ایام محدودیت های اجتماعی صدور الکترونیکی و دیجیتالی بیمه نامه ها و آسان سازی اخذ بیمه نامه از طریق پلت فرمهای بیمه ای توسط بیمه گذاران می باشد. شیوع ویروس کرونا در کشور، از…

 مقاوم سازی ساختمان‌های تهران در برابر زلزله با بیمه تضمین كیفیت ساخت (بخش دوم)

مقاوم سازی ساختمان‌های تهران در برابر زلزله با بیمه تضمین كیفیت ساخت (بخش دوم)

همانگونه كه قبلاً در قسمت اول یادآور شدیم علت اصلی وحشت از زلزله عدم مقاومت ساختمان‌های شهر در مقابل پدیده زلزله و خسارات جانی و مالی ناشی از تخریب و انهدام ساختمان‌ها می‌باشد كه آنهم به تبع عدم رعایت الگوی…

 مقاوم سازی ساختمان‌های تهران در برابر زلزله با بیمه تضمین كیفیت ساخت (بخش اول)

مقاوم سازی ساختمان‌های تهران در برابر زلزله با بیمه تضمین كیفیت ساخت (بخش اول)

شاید كمتر کسی باشد که از احتمال وقوع زلزله در شهر تهران و پیامدهای آن با خبر نبوده و به فكر و اندیشه شناسائی راهكار مقابله با آن نپرداخته باشد. با اندكی تعمق در وسعت جغرافیائی و تراكم جمعیت شهر…