چشم‌انداز مشوش صنایع انرژی و بیمه

چشم‌انداز مشوش صنایع انرژی و بیمه

بر اساس آخرین گزارش شرکت مشاوره، کارگزاری و راهبردی ویلیس تاورز واتسون (WTW)[1]، با ورود به دوره تمدیدهای ماه ژانویه و با تشدید عدم‌اطمینان جهانی در حوزه ژئوپلتیک و اقتصاد، صنایع انرژی و بیمه هر دو شرایط مشوشی خواهند داشت.…