انتساب جناب آقای شهریار خلیلی به عنوان قائم مقام کارگزاری بیمه اطلس نفت و انرژی

انتساب جناب آقای شهریار خلیلی به عنوان قائم مقام کارگزاری بیمه اطلس نفت و انرژی

کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط اطلس نفت و انرژی افتخار دارد با استفاده از نیروی های متخصص و با تجربه در حوزه صنعت بیمه، زین پس همکاری خود را با جناب آقای شهریار خلیلی با دارا بودن بیش از 30…