قوانین بیمه بازنگری می شوند /جزئیات وثیقه گذاری بیمه برای وام

قوانین بیمه بازنگری می شوند /جزئیات وثیقه گذاری بیمه برای وام

به گزارش خبرنگار مهر رئیس کل بیمه مرکزی در یک نشست خبری با اشاره به تخلفات صورت گرفته توسط برخی از بیمه‌ها گفت: هیچ پافشاری بر خلاف و کارهای غیرقانونی نداریم و کاملاً بر قانون هستیم. وی ادامه داد: اگر دستگاه ناظر…

 حمایت از ایده‌های نو در صنعت بیمه

حمایت از ایده‌های نو در صنعت بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد؛ مجید بهزاد پور گفت: وظیفه بیمه مرکزی فراهم آوردن شرایط لازم برای بهره‌مندی ایده‌پردازان بیمه‌ای از همه منافع مادی و معنوی آنهاست. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی در…