بیمه اتكائی و چالش عدم اجرای بیمه اجباری زلزله در ترکیه

بیمه اتكائی و چالش عدم اجرای بیمه اجباری زلزله در ترکیه

بر اساس برآورد شرکت رتبه‌بندی فیچ[1]، پیش‌بینی می‌شود که بیمه‌گران اتکائی حجم عظیمی از زلزله مرز ترکیه و سوریه را جذب نمایند. این درحالی است که این حجم با توجه به چگونگی نفوذ پایین بیمه در این مناطق، ناچیز باشد.…