آیا صندوق امانات بانک‌ها در برابر سرقت بیمه هستند؟

آیا صندوق امانات بانک‌ها در برابر سرقت بیمه هستند؟

بانک ملی ایران از وارد آمدن خسارت به تعدادی از ۱۶۸ صندوق امانت موجود در شعبه دانشگاه تهران این بانک در جریان سرقت خبر داده و اعلام کرده که اقدامات ضروری جهت رسیدگی قضایی دقیق به صندوق‌های خسارت دیده، آغاز…