سوت زنی در صنعت بیمه چه اهمیتی دارد؟

سوت زنی در صنعت بیمه چه اهمیتی دارد؟

خانم صادقی گفت: طبیعتا در صنعت بیمه با گردش مالی بالا وجود بخش نظارتی و استفاده از ظرفیت مردمی برای کشف و برخورد با تخلفات مورد توجه و حائز اهمیت است و استفاده از روش سوت‌زنی به کارایی منجر خواهد شد. او در ادامه…