حمایت از ایده‌های نو در صنعت بیمه

حمایت از ایده‌های نو در صنعت بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد؛ مجید بهزاد پور گفت: وظیفه بیمه مرکزی فراهم آوردن شرایط لازم برای بهره‌مندی ایده‌پردازان بیمه‌ای از همه منافع مادی و معنوی آنهاست. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی در…