پیگیری کلیه امور خسارت های سازمان نظام دامپزشکی

پیگیری کلیه امور خسارت های سازمان نظام دامپزشکی

در دیدار بین مدیران صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی کشور جناب آقای مهندس محبتی و جناب آقای دکتر عیوضخانی  مدیر عامل کارگزاری اطلس نفت و انرژی با مساعد و هماهنگی های صورت پذیرفته از سوی مدیران جدید این…