پروژه سویچ بیمه مرکزی چه اقدامی را عملیاتی می کند؟

پروژه سویچ بیمه مرکزی چه اقدامی را عملیاتی می کند؟

آقای مشعلچی گفت: موضوع پروژه سویچ اطلاعات در اغلب رگولاتور‌ها (تنظیم گر) وجود دارد بیمه مرکزی نیز برای بحث نظارت دقیق خودش نیازمند ابزار‌هایی بدون مداخله عملیاتی است. او در ادامه افزود: در گذشته در برخی کارگزاری‌ها به ویژه کارگزاری‌های برخط این شائبه وجود داشت که شاید نهاد…