جناب آقای دکتر محمدمهدی عسگری سرپرست پژوهشکده بیمه شد

جناب آقای دکتر محمدمهدی عسگری سرپرست پژوهشکده بیمه شد

با اعطای حکم از جانب رئیس هیات امنای پژوهشکده بیمه، دکتر محمد مهدی عسگری به عنوان سرپرست پژوهشکده بیمه گماشته شد. کارگزاری رسمی بیمه نفت و انرژی انتصاب شایسته جناب آقای دکتر محمدمهدی عسگری به ریاست پژوهشکده بیمه را خدمت…