بیمه اتكائی تنها در ۷۲ ساعت با ترمور

بیمه اتكائی تنها در ۷۲ ساعت با ترمور

شرکت فناوری بیمه ترمور[1]، یک بازار انتقال ریسک دیجیتالی است که به طور متوسط قابلیت قیمت‌گذاری و درخواست خرید بیمه اتکائی آن، شرکت‌های واگذارنده[2] را قادر می‌سازد تا تمام برنامه‌های کامل خود را بر اساس شرط ظرفیت مجاز[3] در کمتر از ۷۲…

 بیمه اتكائی و چالش عدم اجرای بیمه اجباری زلزله در ترکیه

بیمه اتكائی و چالش عدم اجرای بیمه اجباری زلزله در ترکیه

بر اساس برآورد شرکت رتبه‌بندی فیچ[1]، پیش‌بینی می‌شود که بیمه‌گران اتکائی حجم عظیمی از زلزله مرز ترکیه و سوریه را جذب نمایند. این درحالی است که این حجم با توجه به چگونگی نفوذ پایین بیمه در این مناطق، ناچیز باشد.…