بیمه در فضای متاورس

بیمه در فضای متاورس

متاورس واژه نام آشنایی است که در حال تبدیل شدن به شهرت جهانی می باشد اگر چه بسیاری از افراد فعالیت در فضای تعاملی را که با هوش مصنوعی و واقعیت افزوده در بستر بلاک چین پشتیبانی می شود جدی…