برگزاری اولین جلسه کارگروه حقوقی صنعت بیمه و قوه قضایی کشور

برگزاری اولین جلسه کارگروه حقوقی صنعت بیمه و قوه قضایی کشور

اولین جلسه کارگروه حقوقی صنعت بیمه و قوه قضاییه در راستای تحقق اهداف از چشم انداز و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و با هدف هم افزایی و ضرورت رفع موانع حقوقی و قضایی صنعت بیمه…

 توضیحات رئیس کل بیمه مرکزی پیرامون مطالبات صنعت بیمه از خودروسازان

توضیحات رئیس کل بیمه مرکزی پیرامون مطالبات صنعت بیمه از خودروسازان

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه، بیش از نیمی از مطالبات صنعت بیمه از خودروسازان از نوع جاری است، در مورد گفته سخنگوی بیمه مرکزی مبنی بر مطالبات صنعت بیمه از خودروسازان اظهار داشت: برخی مطالبی که در نشست خبری امروز مطرح شد، موضوع رسمی بیمه…

 پیگیری کلیه امور خسارت های سازمان نظام دامپزشکی

پیگیری کلیه امور خسارت های سازمان نظام دامپزشکی

در دیدار بین مدیران صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی کشور جناب آقای مهندس محبتی و جناب آقای دکتر عیوضخانی  مدیر عامل کارگزاری اطلس نفت و انرژی با مساعد و هماهنگی های صورت پذیرفته از سوی مدیران جدید این…