بیمه کشاورزی سال آینده تقویت میشود

بیمه کشاورزی سال آینده تقویت میشود

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به پرریسک بودن شغل کشاورزی نگاه ما در مجلس آن است که بیمه کشاورزی برای سال آینده به جایگاه مطلوب برسد و تقویت شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون…