مقاوم سازی ساختمان‌های تهران در برابر زلزله با بیمه تضمین كیفیت ساخت (بخش دوم)

مقاوم سازی ساختمان‌های تهران در برابر زلزله با بیمه تضمین كیفیت ساخت (بخش دوم)

همانگونه كه قبلاً در قسمت اول یادآور شدیم علت اصلی وحشت از زلزله عدم مقاومت ساختمان‌های شهر در مقابل پدیده زلزله و خسارات جانی و مالی ناشی از تخریب و انهدام ساختمان‌ها می‌باشد كه آنهم به تبع عدم رعایت الگوی ساخت و ساز و بعضاً عدم احساس مسئولیت كافی برخی از دست اندركاران ساخت و ساز می‌باشد.

خوشبختانه با گسترش جغرافیایی دامنه پوشش بیمه تضمین كیفیت ساخت و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه با اعمال نظارت و ارزیابی بازرسین فنی منتخب شركت‌های بیمه‌گر بر عملیات طراحی و ساخت و ساز ساختمان تا حدود بسیار زیادی نقایص موجود در فرآیند ساخت و ساز بر طرف خواهد شد.

به منظور آگاهی از شیوه تأثیرگذاری بیمه تضمین كیفیت ساخت در مقاوم سازی ساختمان‌ها، پاره‌ای از وظایف بازرسین فنی منتخب شركت بیمه‌گر و نحوه اعمال نظارت و ارزیابی آنان در فرآیند ساخت و ساز به شرح ذیل بیان می‌گردد:

 • رعایت كلیه معیارهای بازرسی و كنترل بر اساس مقررات فنی ساختمان، نقشه‌های محاسبات فنی و اجرائی مصوب و همچنین كیفیت مواد و مصالح ساختمانی مورد تأیید مؤسسه استاندارد.
 • بازرسی كلیه گام‌های اجرائی به طریقی كه پاسخگوئی نیازهای مدیریت انرژی و صرفه جوئی در ساختمان باشد (ممیزی انرژی در ساختمان).
 • بازرسی كیفیت مصالح،‌ مواد و تجهیزات بر اساس گواهی انطباق و یا نتایج آزمایشگاهی مربوط به آنها.
 • بازرسی مطالعات، طراحی اولیه گزارش‌های فنی و معماری، سازه ژئوتكنیك، تأسیسات  برق و مكانیك.
 • بازرسی مطالعات، طرح‌ها و محاسبات اجرائی مشتمل بر موارد ذیل:
 • بازرسی نقشه‌ها و جزئیات فنی معماری.
 • بازرسی مصالح و تجهیزات.
 • بازرسی محاسبات و گزارشات ژئوتكنیك.
 • بازرسی محاسبات و نقشه‌های سازه.
 • بازرسی محاسبات و نقشه‌های تأسیسات مكانیكی.
 • بازرسی محاسبات و نقشه‌های تأسیسات برق.
 • بازرسی مراحل اجرائی مشتمل بر بازرسی كیفیت اجراء سفت كاری و بازرسی و كنترل كیفیت اجرا در نازك كاری.
 • بازرسی و كنترل كیفیت اجراء در تأسیسات.
 • بازرسی راه اندازی و بهره‌برداری.
 • مستندسازی گزارشات و صدور گواهینامه .

با اندكی تعمق و تدقیق در فرآیندهای نظارتی مضاعف بازرسین فنی و منتخب بیمه‌گر در فرآیند ساخت و ساز كه مطمئناً به دلیل ضرورت قابل پذیرش بودن اسناد و مدارك مستندسازی شده برای شركت‌های بیمه‌گر اتكائی بین‌المللی باید با وسواس بسیار زیادی صورت گرفته باشد می‌توان براحتی در رابطه با كیفیت مطلوب ساختمان‌های احداث شده تحت پوشش بیمه تضمین كیفیت ساخت به قضاوت نشست و مطمئناً گواهینامه‌های كه پس از طی فرآیندهای نظارتی در رابطه با تضمین كیفیت ساخت صادر و در اختیار كارفرما یا مالك قرار خواهد گرفت متضمن امنیت خاطر و آسایش روحی بهره‌برداران از ساختمان در قبال خطر وقوع زلزله احتمالی خواهد بود.

با صدور بیمه تضمین كیفیت ساخت برای كلیه عملیات ساخت و ساز در شهر تهران دیگر دغدغه خاطر ناشی از احتمال ریزش ساختمان‌های احداث شده، نابودی سرمایه اندوخته شده خانواده‌ها، خاموشی بی مقدمه كودكان معصوم و سایر مخاطرات احتمالی ناشی از وقوع زلزله روح و جان خانواده‌ها و مدیران شهری را آزرده نخواهد كرد و شهروندان محترم به مرور نظاره‌گر شكل‌گیری شهری ایمن، پایدار و دانش پایه خواهند بود و این همان آرمانی است كه مدیریت شهر تهران با تمام توان و تلاش به سمت آن در حركت است.

به امید آنكه هیچ وقت شاهد خشم طبیعت در كشور عزیزمان مخصوصاً در پایتخت نباشیم.

تهیه کننده: دکتر رضا اسدی          

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.