برگزاری اولین جلسه کارگروه حقوقی صنعت بیمه و قوه قضایی کشور

برگزاری اولین جلسه کارگروه حقوقی صنعت بیمه و قوه قضایی کشور

اولین جلسه کارگروه حقوقی صنعت بیمه و قوه قضاییه در راستای تحقق اهداف از چشم انداز و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و با هدف هم افزایی و ضرورت رفع موانع حقوقی و قضایی صنعت بیمه…

 دیجیتالی شدن صنعت بیمه از رویا تا واقعیت، روندها و نوآوری ها

دیجیتالی شدن صنعت بیمه از رویا تا واقعیت، روندها و نوآوری ها

با توجه به اهمیت توسعه فناوری دیجیتال و دانش آن در صنعت بیمه لازم است تا روندها و رویدادهای مهم در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. بخش بیمه تحت فشار است؛ زیرا مصرف کنندگان هزینه های خود را به…

 بیمه اتكائی تنها در ۷۲ ساعت با ترمور

بیمه اتكائی تنها در ۷۲ ساعت با ترمور

شرکت فناوری بیمه ترمور[1]، یک بازار انتقال ریسک دیجیتالی است که به طور متوسط قابلیت قیمت‌گذاری و درخواست خرید بیمه اتکائی آن، شرکت‌های واگذارنده[2] را قادر می‌سازد تا تمام برنامه‌های کامل خود را بر اساس شرط ظرفیت مجاز[3] در کمتر از ۷۲…